Kinh nghiệm lập trình website mã nguồn mở PHP

Bài viết mới

Debug trong Magento 2

Giới thiệu Ý nghĩa của việc debug trong Magento Làm việc với 1 nền tảng phức tạp như Magento, thời gian cho việc debug, sửa lỗi nhiều hơn là bạn viết code mới. Chắc chắn 1 điều là phải nắm rõ được cơ chế hoạt động của 1 chức năng…

Read More

Quản lý khuyến mãi Magento 2

Giới thiệu Trong Magento có nhiều cách để giảm giá thành sản phẩm như: Special Price, Tier Price trong phần Advanced Pricing của PRODUCTS. Tuy nhiên, để tính năng giảm giá nâng cao hơn, kết hợp nhiều điều kiện: mua tối thiểu trên 200 ngàn, mua 5 tặng 1… Thì…

Read More