Kinh nghiệm lập trình website mã nguồn mở PHP

Vấn đề khi viết ứng dụng không theo cấu trúc – Loạt bài Tự xây dựng PHP Framework

Giới thiệu

Bài viết này thuộc Chương 1 – Giới thiệu khái niệm MVC và cài đặt môi trường làm việc, trong loạt bài: Tự xây dựng PHP Framework.

Trong bài này, ta sẽ được bàn về những vấn đề khó khăn, trong quá trình viết ứng dụng không theo một cấu trúc hợp lý. Tại sao ta phải sử dụng Framework? Tại sao ta phải học MVC?
Nội dung gồm 8 chương, 66 video
Ngôn ngữ sử dụng: tiếng anh
Cuối mỗi video sẽ có phần tổng kết, tóm tắt bài học bằng tiếng Việt và source code để các bạn kham khảo.

Video

Tổng kết

Trainer đã chỉ ra vấn đề đầu tiên hay gặp với các website PHP thời kỳ trước đây – dồn tất cả trong cùng 1 trang: thao tác truy xuất database (model) xử lý logic (controller) và hiển thị (view), do sự thoải mái linh động trong ngôn ngữ PHP khiến cho dự án trở nên 1 mớ bòng bong

Cách giải quyết tốt nhất là phải áp dụng mô hình MVC, để tách tầng xử lý database, controller, view riêng, thiết kế class theo hướng đối tượng, đó cũng chính là cách chúng ta sẽ xây dựng framework của mình.

Vấn đề tiếp theo chính là mỗi một trang, ta lại viết một file PHP để xử lý cho nó, home thì có home.php, bài viết thì có post.php, danh mục là category.php… Đó là cách tiếp cận của PHP thời kỳ trước đây, thử hình dung khi dự án phình to thì bạn sẽ có:

Rất khó để nâng cấp và bảo trì các dự án dạng này.
Đó là lý do ta không nên code dự án PHP theo dạng ăn xổi ở thì như vậy. Framework không những là cấu trúc xương sống, mà còn tích hợp các thư viện cần thiết. Đảm bảo khắc phục những khó khăn trên khi dự án phát triển.

Bài tiếp theo: Mô hình MVC là gì và tác dụng ra sao

Mục lục loạt bài Tự xây dựng PHP Framework

Vấn đề khi viết ứng dụng không theo cấu trúc – Loạt bài Tự xây dựng PHP Framework
Đánh giá bài viết

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *