Kinh nghiệm lập trình website mã nguồn mở PHP

Magento

Quản lý khuyến mãi Magento 2

Giới thiệu Trong Magento có nhiều cách để giảm giá thành sản phẩm như: Special Price, Tier Price trong phần Advanced Pricing của PRODUCTS. Tuy nhiên, để tính năng giảm giá nâng cao hơn, kết hợp nhiều điều kiện: mua tối thiểu trên 200 ngàn, mua 5 tặng 1… Thì…

Read More

Cài đặt Magento 2

Loạt bài xây dựng website TMDT Magento 2 Cài đặt Magento 2 Lưu ý Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt Magento 2 Trước khi vào phần chính ta cần lưu ý vài điểm sau: 1. Magento 2 chạy trên Linux tối ưu hơn là chạy trên Windows…

Read More

Giới thiệu về Magento 2

Loạt bài xây dựng website TMDT Magento 2 Giới thiệu về Magento 2 Magento 1 và 2 khác nhau như thế nào? Về mặt công nghệ: đây là điểm khác biệt lớn nhất, Magento 1 ra đời 2008, và dù có lên tới phiên bản 1,9 thì vẫn không bì…

Read More