Kinh nghiệm lập trình website mã nguồn mở PHP

Frontend

Ứng dụng prototype trong JavaScript viết Slideshow

Giới thiệu Chắc mọi người ai cũng đã nắm hoặc nghe qua khái niệm Prototype trong JavaScript rồi phải không? Nếu chưa thì đọc trước vài tài liệu dưới đây: https://toidicodedao.com/2016/02/02/series-javascript-sida-po-ro-to-tai-prototype-la-cai-gi/ https://kipalog.com/posts/prototype-la-khi-gi- Tóm lại, prototype là cách để thực hiện việc kế thừa 1 object trong JavaScript. Chúng ta ai…

Read More

Kinh nghiệm HTML

Đây không phải là một bài hướng dẫn lý thuyết căn bản về HTML, mà là những kinh nghiệm thực tế của bản thân tôi trong quá trình làm việc. Vì vậy, nội dung bài viết sẽ đề cập tới chững vấn đề cốt lõi và thiết thực nhất. Chuẩn…

Read More