Kinh nghiệm lập trình website mã nguồn mở PHP

Bài viết mới

Thay thế REST bằng GraphQL trong Magento 2.3

Hiện tại hệ thống API trong Magento 2 rất đa dạng, hỗ trợ bao gốm cả REST và SOAP. Trong tương lai từ phiên bản Magento 2.3 sẽ thay thế REST và SOAP bằng một công nghệ mới – GraphQL. Vậy GraphQL là gì, hoạt động ra sao? Bài viết…

Read More