Kinh nghiệm lập trình website mã nguồn mở PHP

Bài viết mới

Ứng dụng prototype trong JavaScript viết Slideshow

Giới thiệu Chắc mọi người ai cũng đã nắm hoặc nghe qua khái niệm Prototype trong JavaScript rồi phải không? Nếu chưa thì đọc trước vài tài liệu dưới đây: https://toidicodedao.com/2016/02/02/series-javascript-sida-po-ro-to-tai-prototype-la-cai-gi/ https://kipalog.com/posts/prototype-la-khi-gi- Tóm lại, prototype là cách để thực hiện việc kế thừa 1 object trong JavaScript. Chúng ta ai…

Read More

Cài đặt Magento 2

Loạt bài xây dựng website TMDT Magento 2 Cài đặt Magento 2 Lưu ý Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt Magento 2 Trước khi vào phần chính ta cần lưu ý vài điểm sau: 1. Magento 2 chạy trên Linux tối ưu hơn là chạy trên Windows…

Read More